Trivsel og arbejdsglæde

“Arbejdet bør altid være sjovt for alle kolleger. Vi har kun èt liv. En tredjedel af livet er arbejde. Uden lyst og sjov, bliver arbejdet et helvede.”
Citat: Ingvar Kamprad

 

Happy at work

Der ligger meget sandhed i ovenstående. Vigtigheden af arbejdsglæde kan ganske enkelt ikke synliggøres nok!

Heldigvis er det ikke længere bare en formodning. Undersøgelser viser nemlig, at trivsel og arbejdsglæde rent faktisk skaber positive resultater og sunde relationer. Der er altså reelt set alt at vinde og intet at tabe!

Men ikke nok med det, for virksomheder med glade medarbejdere oplever også et lavere sygefravær, mindre stress, færre konflikter, lavere personaleomsætning samt øget produktivitet som følge af højere effektivitet.

Resultatet på bundlinien taler for sig selv. Virksomheder med glade medarbejdere klarer sig mere end dobbelt så godt på bundlinien.

 

Penge

Men arbejdsglæde kommer ikke af sig selv. Det kræver vilje og en fokuseret og langvarig indsats fra både ledere og medarbejdere. Som alt andet vi ønsker at bevare, skal også arbejdsglæden  efterses og plejes. For hånden på hjertet, vi ved jo godt, at der ingen quick fix er. Så vi kan vælge at lukke øjnene og håbe på det bedste, eller vi kan vælge at gå all in, og sikre, at arbejdsglæden bevares til glæde for både virksomheden og medarbejderne.

Hvad vælger du?

Har du egentlig tænkt over, hvad trivsel og arbejdsglæde er for dig?

Hvad der skal til, for at du springer ud af sengen om morgenen, og glæder dig til at komme på arbejde?

Nu ved jeg jo godt, at vi alle kan blive ramt af en dårlig dag i ny og næ – men er du egentlig bevidst om, hvilke faktorer der har betydning for din egen trivsel og arbejdsglæde, og hvad der sker i dig, hvis de – af en eller årsag – ikke er til stede?

Arbejdsglæde er en følelse, og det er faktisk en af de største kilder til livsglæde – vidste du det?

Arbejdsglæde1

Med tanke på, at de fleste af os bruger ca. halvdelen af vores vågne tid på vores virke, så er arbejdsglæde jo ikke ligefrem en uvæsentlig kilde til vores trivsel generelt. Ved du i øvrigt, at din trivsel og arbejdsglæde smitter? Den glæde – eller mangel på samme – som du oplever, har en smittende effekt i forhold til de relationer du indgår i, og de resultater du opnår. Både på arbejdet og i dit privatliv!

Selvom arbejdsglæde er et fælles ansvar, og ingen derfor er fritaget for at støtte op og bridrage til selvsamme, så vil en øget bevidsthed om egne forudsætninger for opnåelse af arbejdsglæde og trivsel være med til at danne et solidt fundament og en yderst vigtig rettesnor i forhold til at træffe beslutninger og sætte grænser, der støtter op om dine behov og ønsker. I en ofte hektisk hverdag, har vi nemlig en slående tendens til at blive forført af det, vi mener, vi burde og skulle, for derfor at gå på kompromis med vores egen trivsel.

Hvis vi ofte forfalder til at svigte fundamentet for vores egen arbejdsglæde, så vil det ikke kun berøre os selv – måske i sidste ende i form af stress – men det vil også berøre fællesskabet, og som nævnt tidligere, gå ind og påvirke både vores resultater og relationer.

Så hvad er argumentet for IKKE at fokusere på trivsel og arbejdsglæde?

“Sjov er essensen af den måde jeg kan lide at gøre forretninger på, og det har været nøglen til alt, hvad jeg har gjort lige siden begyndelsen. Mere end noget andet er sjov hemmeligheden bag Virgins succes.”
Citat: Richard Branson

Mangler du/I inspiration til at fokusere på den gode arbejdsglæde, så kontakt mig endelig for en uforpligtende samtale om, hvordan jeg kan hjælpe dig/jer.