Stresscoachingforløb

Bliv stressfri og opnå øget trivsel

Når stress rammer, er den største og sværeste forhindring først og fremmest at erkende, at du har stress. Dernæst kommer den næste store hurdle – nemlig erkendelse af, at du har brug for hjælp til at genfinde balancen i dit liv.

Hver dag er ca. 35.000 danskere sygemeldt med stress. Det er altafgørende at stress behandles i tide, og behandling af stress betyder ikke, at du bare skal bide tænderne sammen, og at det skal arbejdes eller kontrolleres væk. Jo før du erkender og handler på din stress, jo før kan du skabe den hverdag, der virker for dig!

I et stresscoachingforløb tager vi udgangspunkt i netop din unikke situation og oplevelse af belastning. Forløbet bevæger sig igennem flere faser og indeholder samtale, rådgivning og coaching samt evt. lette mindfulnessøvelser med det sigte at genetablere kontakten mellem krop (det fysiske) og sind (det mentale). Din krop har uden tvivl i længere tid prøvet at gøre dig opmærksom på, at du er overbelastet, men dit sind har desværre valgt at overhøre de mange signaler.

I forløbet vil du få kendskab til dine stress symptomer, hvilke faktorer der skaber stress hos dig, og hvorfor de gør dig stresset. Du vil få værktøjer til at forebygge og håndtere stress fremadrettet, og du vil lære at lytte til og mærke din krop, så du bliver bedre i stand til at sætte grænser fremadrettet . Du vil opleve at blive bedre rustet til hverdagens udfordringer og tage ansvar for din trivsel. For at kunne være noget for andre, må du nemlig først og fremmest være noget for dig selv.

Stress påvirker også de nære pårørende. For at skabe de bedste rammer for hverdagen for dig som stressramt og dine nærmeste, tilbyder jeg en session, hvor du har muligehd for at invitere en nær pårørende til at deltage. Indholdet vil udelukkende have til formål at skabe større forståelse og viden omkring stress for den pårørende. Dette er altså ikke parterapi, men udelukkende oplysning omkring stress.

Da jeg ønsker at undgå uhensigtsmæssige afbrydelser pga. begrænset tid, har jeg valgt en varighed pr. session på 90 minutter. Antallet af sessioner afklares ved den første indledende session, dog vil et forløb typisk bestå af 8-12 sessioner fordelt over 3 – 5 måneder. Der vil være forskel i opbygningen af forløbet afhængig af om stressen har overtaget styringen eller om du starter i forløb inden det er nået så vidt. Jeg garanterer naturligvis fuld fortrolighed.

Vil du gerne starte på et forløb, men har brug for at afklare, om jeg er det rette match for dig, så tilbyder jeg en 15 min. afklarende telefonsamtale, hvor du ringer mig op.

Pris: Alle forløb er individuelle, så ring venligst for en uforpligtende snak omkring pris og forløb.