MUSamtalen der giver mening

Få sagt det, der er vigtig for DIG ved din MUSamtale!

mus-samtale

MedarbejderUdviklingsSamtalen (MUS) er en både berømt og berygtet dialog mellem leder og medarbejder. Det er en årlig tillbage-vendende samtale, hvor du har mulighed for at få indflydelse på din kompetenceudvikling, og få åbnet op for egen trivsel og arbejds-glæde samt fremtidige arbejdsopgaver og forventninger.

En god MUS har stor betydning for din arbejdsglæde. Fakta er nemlig, at medarbejdere der oplever en god MUS, har væsentlig højere arbejdsglæde end medarbejdere, der har haft en dårlig MUS!

Men det er desværre ikke altid, at hverken leder eller medarbejder ser frem til MUSamtalen. Det kan bl.a. være pga:

  • Manglende tillid og åbenhed i dialogen
  • Manglende tid til eller udskydelse af samtalen pga. travlhed
  • Mangelfuld forberedelse af den ene eller af begge parter
  • Et primært fokus på at tale i stedet for at lytte og være nærværende
  • Mangel på nysgerrighed og ærlig feedback fra begge parter
  • Udelukkende fokus og status på sidste års handlingsplan og manglende målopnåelse
  • Et indtryk af, at dette er endnu en ledelsesopgave, der skal udføres, og krydses af på to-do-listen
  • Ingen eller mangelfuld opfølgning og justering af den aftalte handlingsplan

I sådanne tilfælde er afholdelse af MUSamtaler lang fra det værdiskabende værktøj for både medarbejderen, lederen eller virksomheden, som det var tiltænkt. Det er virkelig en skam. For når MUSamtalen udføres i dens rette strukturerede form, under fastsatte rammer, og i en åben, anerkendende og tillidsfuld dialog, så giver den uden tvivl den optimale tiltænkte værdi for alle parter.

At sikre en god MUSamtale er derfor langt fra kun dit ansvar. Men ved at forberede dig godt på dialogen, giver du dig selv en langt bedre mulighed for at opleve en god og brugbar samtale.

Så hvis du er et sted i dit arbejdsliv, hvor du af en eller flere årsager ikke trives, ja, så er MUS faktisk en af de muligheder, du har, for at ændre på din situation.

Måske du får skabt klarhed over, hvilke ting du enten (bare) må acceptere eller alternativt fjerne dig fra, eller hvilke ting, det rent faktisk er muligt at ændre på.

Tænk over, hvad du gerne vil have ud af din næste MUSamtale.

Måske du har brug for støtte og vejledning?

Så kontakt mig gerne på 20103704, og hør nærmere om, hvordan jeg kan hjælpe dig. Det er ganske uforpligtende.