Stress og mindfulness

Hvad er stress
Der bliver sagt og skrevet meget om stress i stort set alle medier i dag, hvilket bestemt også har sin berettigelse. Tallene taler for sig selv. Hver dag er ca. 35.000 danskere sygemeldt med stress, så jo mere budskabet om og kendskabet til stress udbredes og myterne aflives, des større chance er der for at kunne mindske tilfældet af stressramte.

Stress defineres som en belastningstilstand, og er en helt naturlig reaktion på overbelastning. Den belastning der opleves kan enten være opstået fra omgivelserne eller fra personen selv.  De stress symptomer vi oplever, er et budskab om, at vi skal regulere vores belastninger for ikke at ende med at blive ramt af stress. Flere vil dog fortsat have en tendens til at overse eller negligere “faresignalerne” før det er for sent, og ende med en stress sygemelding.

Hvordan ved jeg, om jeg har stress?
Ofte bliver vi chokeret, og tror at stressen pludselig er dukket op. Men realiteten er, at den har været lang tid undervejs før vi erkender, at vi er ramt af stress. Vores omgivelser har højst sandsynligt bemærket det længe, og har i stor bekymring for vores trivsel prøvet at fortælle os, at vi burde stoppe op – dog oftest uden held!

Hvad der stresser os hver i sær er individuelt. For at genfinde balancen i dit liv forudsætter det, at der sættes fokus på netop din specifikke situation og behov. Kuren mod stress er ro, men for at kunne reducere stresshormonerne i din krop, er et vigtigt skridt på din vej ud af stress at få belyst hvilke stressfaktorer der er årsagen til netop din stress, og på hvilken måde stressfaktorerne påvirker dig, altså hvilke stresssymptomer netop du mærker.

Hvilke symptomer skal jeg være opmærksom på?
Stress symptomer kan deles op i tre forskellige kategorier;

  • Følelsesmæssige
  • Fysiske
  • Adfærdsmæssige

Nedenstående er kun et udpluk af de mest udbredte symptomer. Der findes væsentlig flere, så vær opmærksom på alle signaler du eller dine omgivelser mærker inden for disse kategorier. Jo før du bliver opmærksom, jo før kan du ændre din kurs mod en mulig stress sygemelding.

Følelsesmæssige:
Nervøsitet – aggression – angst – frustration – magtesløshed – skyldfølelse – lavt selvværd – depression – træthed

Fysiske:
Trykken i brystet – hovedpine – rysten på hænder – svimmelhed – forhøjet blodtryk – kort åndedræt – søvnforstyrrelser – nedsat sexlyst – svækket imunforsvar – diarré – spændinger i kroppen – tinitus

Adfærdsmæssige:
Humørsvingninger – irritabilitet – rastløshed – nedsat humoristisk sans – social tilbagetrækning – konflikter – impulsivitet – øget brug af stimulanser – overspisning – nedsat madlyst – øget tendens til fejl og sjusk.

Hvordan passer jeg på mig selv, så jeg ikke får stress igen?
Ved at blive opmærksom på, hvad der skaber stress hos dig, hvilke symptomer du oplever, og hvilke signaler din krop sender dig, vil du fremadrettet blive i langt bedre stand til at sætte grænser og træffe beslutninger, der er gode – både for dig og dine omgivelser.